Doszkalamy się – Lekarze

Doszkalamy się – Lekarze

Porozumienie Łódzkie realizuje projekt „Doszkalamy się – Lekarze”. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 198 osób (134K/64M), zatrudnionych w zawodzie lekarza (co najmniej 30% uczestników zatrud. w POZ). W ramach projektu...
Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia

Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia

Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wraz z PL Europa S.A. jest organizatorem projektu „Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia” . Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.02.00-00-0005/16...