Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 


WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

2007-12-29 Rozliczanie świadczeń w POZ
Dzięki naszym koleżankom i kolegom z Porozumienia Zielonogórskiego, przedłużony został bezpłatny dostęp do oprogramowania służacego do sprawozdawania i rozliczania świaczeń medycznych.
biuro PŁ

więcej na stronie PZ...
przeczytaj pismo z Ministerstwa Zdrowia...

2007-12-28 Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań sanitarnych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, jest już dostępny na stronie Ministerstwa.
biuro PŁ
2007-12-24 Spotkanie w NFZ
24. grudnia 2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu PŁ ŁZPOZ z Dyrektorem ŁOW NFZ. Rozmowy dotyczyły sprawozdawania i rozliczania świadczeń medycznych w styczniu 2008. Ustalono termin kolejnego spotkania na 8. stycznia 2008. Członkowie PŁ zostaną poinformowani o wyniku rozmów poprzez listę mailingową.
biuro PŁ

choinka W imieniu Zarządu Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ
składam wszystkim Świadczeniodawcom POZ
serdeczne życzenia
spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz pełnego sukcesów Nowego 2008 Roku.
Mam nadzieję, że zamieszanie wokół
kontraktowania i sprawozdawczości
nie przeszkodzi nam w radosnym celebrowaniu Świąt.

Czekamy na sygnał od tych z Państwa, którzy chcą do nas dołączyć
- wyjdziemy Wam naprzeciw.
Razem zadbajmy o bezpieczeństwo naszych pacjentów i naszych praktyk!

Magdalena Muras
prezes Zarządu Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ

2007-12-21 Minister Zdrowia spotkała się z przedstawicielami PZ
21. grudnia 2007 roku minister zdrowia Ewa Kopacz spotkała się z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia z wiceprezesem Jackiem Grabowskim.
Doszło do porozumienia między Minister Zdrowia i przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Rozmowy dotyczyły między innymi sprawozdawania i rozliczania umów na dotychczasowych zasadach.
biuro PŁ

2007-12-21 Termin przekazania aktualizacji danych przesunięty
Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z Łódzkim OW NFZ
Aneksowanie umów wieloletnich POZ na 2008 rok

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż wyznaczony na dzień 21 grudnia 2007 roku termin przekazania aktualizacji danych został przesunięty. O formie składania danych oraz końcowej dacie ich zbierania zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ ŁOW NFZ

2007-12-19 PZ nie składa wniosków o umowy w POZ na 2008 r.
Delegaci Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie podjęli decyzję o nie składaniu wniosków o zawarcie umów w POZ na 2008 do NFZ.
biuro PŁ

więcej na stronie PZ...

2007-12-17 Zmiana rozporządzenia w sprawie recept od 1 stycznia 2008 r.
Na stronach MZ już jest projekt rozporządzenia przesuwające ważność "starych" recept do 30 czerwca 2008 r.

przeczytaj...

2007-12-11 Komunikat ŁOW NFZ dla Świadczeniodawców
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący zawierania umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na 2008 r. na terenie woj. łódzkiego:

przeczytaj...

2007-12-07 Szkolenie dot. leczenia uzależnienia od tytoniu
15. grudnia 2007 r. o godz. 13 w CSK przy ulicy Kopcińskiego 18 odbędzie się szkolenie dotyczące leczenia uzależnienia od tytoniu. Przewidywany czas kursu ok. 4 godzin.
Szkolenie zostanie zakończone wystawieniem certyfikatów, potwierdzających zdobycie umiejetności. Certyfikat ten uprawnia do prowadzenia programu profilaktycznego w ramach kontraktu z NFZ.

więcej...

2007-12-06 Spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego
5. grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".
W trakcie rozmów określono zasady współpracy pomiędzy obiema organizacjami. Przedstawiciele Sekretariatu PZ wskazali na konieczność poprawy liczebności członków naszej organizacji regionalnej i jej infrastruktury. Obie organizacje wyraziły wolę zacieśnienia wzajemnych kontaktów, a w przyszłości w zależności od aktywności członków-pracodawców wejście ŁZPOZ w struktury Federacji PZ wg założonego harmonogramu.

zajrzyj na stronę PZ...

2007-12-06 Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń POZ
Zarządzenie Nr 105/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
- dostępne na  stronie NFZ.
2007-12-05 Nowy Prezes NFZ
3. grudnia 2007 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Jacka Paszkiewicza na stanowisko Prezesa NFZ.
biuro PŁ
2007-11-29 Spotkanie z dyrekcją ŁOW NFZ
W dniu 29.11.2007 r. odbyło się spotkanie zarządu Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ i przedstawicieli ZOZ-ów publicznych z dyrekcją ŁOW NFZ. Na spotkaniu poruszono m.in. tematy kontraktowania POZ w 2008 roku i kontroli deklaracji.

przeczytaj protokół...

2007-11-20 Aneksowanie umów wieloletnich
Dokumenty niezbędne do podpisania aneksów do umów wieloletnich w rodzaju POZ będą przyjmowane do dnia 23. listopada 2007 r.
Ww. dokumenty można przekazywać również za pośrednictwem poczty.
biuro PŁ
2007-11-13 Spotkanie dla Świadczeniodawców w ŁOW NFZ
Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy z ŁOW NFZ w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza przedstawicieli placówek, którzy posiadają umowy w rodzaju POZ (wieloletnie i tych którym umowy kończą się 31 grudnia 2007 r.) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 r. w godzinach:
•  11:30-12:30 dla Świadczeniodawców z terenów powiatów: miasto Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński,
•  12:45-13:45 dla Świadczeniodawców z pozostałych powiatów województwa łódzkiego.
Miejsce spotkania: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, przy ul. Kilińskiego 98 Łódź.
Celem spotkania jest przedstawienie planowanych działań w ŁOW NFZ w związku z aneksowaniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Po spotkaniu na stronach ŁOW NFZ będzie zamieszczony komunikat z instrukcją postępowania.

Źródło: ŁOW NFZ

2007-11-09 Pakiet Świadczeniodawcy - komunikat
Komunikat dla Świadczeniodawców usług POZ, przesyłających deklaracje poprzez Pakiet Świadczeniodawcy:

W związku z problemami stwierdzonymi podczas generowania plików z deklaracjami z wersji 3.80.0003_SETUP.exe Pakietu Świadczeniodawcy (nawet po zaczytaniu poprawki: 3.80.0003_deklaracje.exe), na skutek błędów w ww. oprogramowaniu, Wydział Spraw Świadczeniobiorców zwraca się z prośbą o:
- pobranie z serwisu MUS aktualizacji oprogramowania: 3.81.0001_SETUP.exe a nastepnie skryptu: 3.81.0002_deklaracje.exe;
- zaczytanie ich do Pakietu Świadczeniodawcy;
- wykonanie komunikacji w celu ponownego przesłania deklaracji do ŁOW NFZ (standardowo: Transmisja danych > Wyslij/Odbierz).
Komunikację należy przeprowadzić do dnia 13 listopada 2007 r.

biuro PŁ

2007-11-09 Recepty
W związku ze zmianą sposobu zamawiania recept sugerujemy zakup recept dla potrzeb ZOZ-ów na okres co najmniej pierwszego kwartału roku 2008.
biuro PŁ
2007-11-07 Rozmowy w NFZ
W dniu 7.11.2007 odbyło się spotkanie zarządu Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ i przedstawicieli ZOZ-ów publicznych z dyrekcją ŁOW-NFZ. W jego trakcie kontynuowano omawianie i poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów.

więcej...

2007-10-27 ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW PŁ
27. października 20007 odbyło się zebranie ogólne członków Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ. Z przyjemnością stwierdzam, że obecna była znaczna część członków naszego związku; pojawili się również nowi chętni do przyłaczenia się do PŁ-ŁZPOZ.

więcej...

2007-10-12 Kolejne spotkanie z dyrektorem ŁOW NFZ
Dnia 12 października 2007 r. odbyło się zaplanowane 27 września 2007 spotkanie przedstawicieli Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ i przedstawicieli ZOZ-ów publicznych z dyrektorem ŁOW NFZ.

więcej...

2007-09-28 Zebranie Ogólne Członków PŁ-ŁZPOZ
27. października 2007 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Hotelu Centrum w Łodzi odbędzie się Zebranie Ogólne Członków Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ.
biuro PŁ
2007-09-27 Spotkanie PŁ-ŁZPOZ i ZOZ-ów publicznych z dyrektorem ŁOW NFZ
27 września 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ i przedstawicieli ZOZ-ów publicznych z dyrektorem ŁOW NFZ.

więcej...

2007-09-26 Warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
Na stronach NFZ są już dostępne najnowsze zarządzenia:

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
Zobacz...

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne"
Zobacz...

biuro PŁ

2007-09-21 Informacje z zebrania zarzadu PŁ-ŁZPOZ
W dniu 20.09.2007 odbyło się spotkanie zarządu Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ.
Otrzymujemy zgłoszenia od świadczeniodawców o nasilonych kontrolach przeprowadzanych przez NFZ. W związku z tym prosimy członków PŁ-ŁZPOZ o nadsyłanie informacji o zauważonych nieprawidłowościach.
Informujemy też, że prowadzone są testy programów komputerowych umożliwiających rozliczanie kontraktów z NFZ i przesyłanie wymaganej sprawozdawczości. Po zakończeniu testów rozpoczęte zostaną rozmowy w sprawie zakupu oprogramowania przez członków Porozumienia Łódzkiego.
Zarząd Porozumienia Łódzkiego podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z Porozumieniem Zielonogórskim.
Na najbliższy wtorek planowane jest spotkanie zarządu Porozumienia Łódzkiego i przedstawicieli ZOZ-ów publicznych z dyrekcją NFZ.
Zarząd zadecydował o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Związku w październiku. Termin zebrania jest zależny od harmonogramu rozmów z NFZ i będzie podany w najbliższych dniach. Dokładniejsze informacje przesłane zostaną na listę mailingową członków PŁ-ŁZPOZ.

Magdalena Muras
Prezes Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ
2007-08-20 Kontrole NFZ
W związku z kontrolami przeprowadzanymi w placówkach POZ i nieprawidłową interpretacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16. grudnia 2002 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, przedstawiamy odpowiedź ministra zdrowia Boleslawa Piechy dotyczącą interpretacji ww. rozporządzenia, udzieloną Głównemu Negocjatorowi Porozumienia Zielonogórskiego.
2007-08-20 Komunikat prezesa NFZ
Komunikat w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2008 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekty zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach w roku 2008 i latach następnych.
Więcej o konsultacjach na stronie łódzkiego NFZ.
biuro PŁ
2007-07-03 Nowe druki deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
Od 1 lipca obowiązuje nowy druk deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Stare druki mogą być wykorzystywane do końca br. Druki wypełnione wcześniej zachowują ważność.
Wzory nowych druków można znaleźć na stronie NFZ.
biuro PŁ
2007-06-27 Akcja protestacyjna - spotkanie w OIL
27 czerwca br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Wyrazem jednomyślnego poparcia protestów w ochronie zdrowia jest wspólne stanowisko, którego tresć przedstawiamy w załaczniku.
Porozumienie Łódzkie-ŁZPOZ podtrzymuje poparcie dla protestujących lekarzy. W naszej siedzibie przy ulicy Bartoka 23 blok 413 dostępne są plakaty akcji protestacyjnej do pobrania dla członków Porozumienia Łódzkiego-ŁZPOZ.
Obecnie nie podejmujemy jednak innych działan protestacyjnych.
biuro PŁ
2007-06-19 Protest lekarzy - stanowisko PŁ
W związku z brakiem reakcji rządzących na słuszne postulaty lekarzy, zarząd Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ stwierdza konieczność oplakatowania placówek PŁ ŁZPOZ. Wszystkich członków Porozumienia prosimy o wydrukowanie i umieszczenie w placówkach tekstu zamieszczonego ponizej.
biuro PŁ

ściągnij...

Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
solidaryzuje się ze strajkującymi lekarzami
i popiera ich słuszne postulaty.

System opieki zdrowotnej w Polsce wymaga zmian!

Dalsze niedostrzeganie sytuacji kryzysowej doprowadzi
do stopniowego zmniejszania poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Magdalena Muras
Prezes Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ

2007-05-22 Pakiet Świadczeniodawcy
Nieodpłatne użytkowanie Pakietu Świadczeniodawcy zostało wydłużone do 30 września 2007 r.
biuro PŁ
2007-04-24 Warunki zawarcia umowy o udzielanie świadczeń POZ
Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna".
2007-04-18 Podwyżka stawki kapitacyjnej
W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmiany planu finansowego NFZ przez Radę NFZ, w najblizszym czasie stawka kapitacyjna w POZ zostanie podwyższona. Jest to zgodne z grudniowym porozumieniem pomiędzy NFZ a Porozumieniem Łódzkim. W najbliższym czasie przesunieciu ulegną również środki przeznaczone na opiekę profilaktyczną nad dziećmi w wieku szkolnym.
Więcej szczegółów na stronie NFZ oraz na naszej liście mailingowej.
Magdalena Muras
Prezes Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ

pisemna odpowiedź od NFZ...

2007-04-16 Zmiana zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku szkolnym
W związku z ukazaniem się na stronie ŁOW NFZ komunikatu dotyczącego wprowadzania w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 roku zmieniającego zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku szkolnym, PŁ-ŁZPOZ podejmuje działania zmierzające do określenia zasad finansowania dodatkowych zadań w POZ.
2007-04-03 Maciej Godycki-Ćwirko Prezesem Elektem Kolegium Lekarzy Rodzinnych
W dniu 17 marca 2007 Walne Zgromadzenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wybrało Prezesa Elekta. Został nim dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko.
Dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko pochodzi z Łodzi, jest praktykującym lekarzem rodzinnym, gdzie wspólnie z 2 partnerkami zapewnia opiekę podstawową dla ok. 4000 pacjentów. Równocześnie kieruje Zakładem Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Medycyny Rodzinnej w województwie łódzkim. Od dwóch lat Wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko stanie na czele KLRwP w 2009 roku.

Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

2007-04-03 Nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia
Ukazały się nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia:

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Zgodnie z powyższymi rozporządzeniami zmieniono zasady refundacji leków plavix, zylt, areplex oraz zawierających carvedilol. Może to powodować trudności przy ocenie czasokresu refundacji powyższych leków w zależnosci od rodzaju wszczepionych pacjentom stentów.
biuro Porozumienia Łódzkiego ŁZ-POZ

2007-03-30 Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia
Na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępne jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
2007-03-08 Sprawozdawczość w zakresie POZ
Jedyną obowiązujacą sprawozdawczością w ramach POZ zawiera załącznik nr 4 do umowy.
Stanowisko Pozrozumienia Łódzkiego w tej sprawie jest jednoznaczne - wykonywanie dodatkowej pracy dla NFZ musi być dodatkowo finansowane. Koszty dodatkowej sprawozdawczości muszą zawierać koszty informatyzacji placówek oraz koszty pracy dodatkowo zatrudnionych osób.
Wykonywanie dodatkowej sprawozdawczosci bez aneksowania naszych umów nie jest możliwe.
Magdalena Muras
Prezes Porozumienia Łódzkiego - ŁZPOZ

pismo do NFZ...

2007-03-03 Walne zebranie Porozumienia Łódzkiego - relacja
W dniu 3 marca b.r. odbyło się walne zebranie Porozumienia Łódzkiego ŁZPOZ w obecnosci naszych kolegów z Porozumienia Zielonogórskiego - dr Roberta Sapy i dr Janusza Tylewicza. Obecnych było ponad 120 przedstawicieli ZOZ-ow z naszego województwa.

więcej...

2007-02-19 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
Na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępny jest Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Nasz komentarz:
Wprowadzenie zapisów tego rozporządzenia musiałoby pociągać za sobą zmianę warunków umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ (w tym finansowych).

2007-02-16 Nowelizacja ustawy o podwyżkach w służbie zdrowia
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (DzU. nr 149, poz. 1076), obejmując podwyżkami dla pracowników służby zdrowia także lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych, którzy świadczą usługi dla ZOZ-ów jako podwykonawcy.

więcej...

2007-02-14 Walne zebranie Porozumienia Łódzkiego
W dniu 3 marca br. odbędzie się walne zebranie Porozumienia Łódzkiego ŁZ POZ. Wszystkich członków PŁ i sympatyków serdecznie zapraszamy.
Zbliża się czas renegocjacji umów z uwagi na wzrost stawki kapitacyjnej w POZ zapisany w  Porozumieniu z ŁOW NFZ. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
Zebranie odbędzie się w Centrum szkoleniowo-konferencyjnym Łódź ul.Kopcińskiego 16/18 o godz. 15.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogorskie".

więcej...

2007-02-13 Stanowisko PŁ wobec sprawozdawania porad w POZ
W związku z pismem przekazanym do ŁOW NFZ w dniu 08.02.2007., przedstawiamy nasze stanowisko wynikające obowiązujących zapisów umów i OWU w tym zakresie.

więcej...

2007-02-08 Spotkanie z Dyrektorem ŁOW NFZ
W dniu 8 lutego 2007 roku przedstawiciele Porozumienia Łódzkiego spotkali się z Dyrektorem ŁOW NFZ w sprawie wymogów jakie nakłada na Świadczeniodawców zmiana rozporządzenia MZ o zakresie danych gromadzonych i przekazywanych do NFZ - sprawozdawczość porad i badań diagnostycznych w POZ. Złożono pismo o niemożności spełnienia przez Świadczeniodawców nadmiernych obowiązków.
Jednocześnie po dokonaniu przez Porozumienie analizy prawnej zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, że komunikat zamieszczony przez ŁOW NFZ w dniu 5 lutego 2007 roku stronie ŁOW NFZ ma charakter tylko informacyjny i jako taki nie ma mocy prawnej wynikającej z zapisów OWU, Materiałów Informacyjnych dla POZ i zawartych umów.

więcej...

2007-01-29 Odpowiedź ŁOW NFZ
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedział na nasze pismo dotyczące weryfikacji list POZ za grudzień 2006 r. W swoim piśmie ŁOW NFZ zapowiedział ponowną weryfikację deklaracji sporządzenie na tej podstawie struktur populacyjnych do faktur korygujących za grudzień 2006 r.

więcej...

do początku strony...

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007