Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

2012-12-24 Wesołych Świąt!
2012-12-07 Prawie jak agent T.
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie poparła opublikowany przez portal internetowy Medycyna Praktyczna apel do premiera o zmianę części przepisów ustawy refundacyjnej - zwłaszcza tych, które utrudniają leczenie.

Apel został zilustrowany ponad 6 minutowym filmem "sensacyjnym", zamieszczonym także w serwisie YouTube, w którym chcący dotrzymać przysięgę Hipokratesa lekarz jest karany przez inwigilujących go funkcjonariuszy NFZ, strzegących prawa szkodzącego chorym.

Jednocześnie, członkowie Porozumienia Zielonogórskiego zwracają widzom uwagę, że negatywne zapisy rozporządzenia o ogólnych warunkach umów, nakładają na przychodnie kary w wysokości nienależnej refundacji wraz z karami w wysokości do 2% wartości kontraktów. Kierownictwo Federacji PZ podkreśla, iż zapisy te wymagają zmiany decyzją Ministra Zdrowia i przypomina, że podejmowało próby doprecyzowania tych zapisów w trakcie rozmów w Centrali NFZ - niestety, jak dotąd bezskutecznie.

2012-11-23 Szansa na zażegnanie kryzysu w podstawowej opiece zdrowotnej

Na ponad miesiąc przed wejściem kolejnej reformy w ochronie zdrowia okazało się, iż co 10 Polak może mieć kłopoty z udowodnieniem, czy może leczyć się bezpłatnie w publicznej służbie zdrowia. Dlatego, do optymistycznych informacji dla pacjentów i świadczeniodawców należy zaliczyć wstępne ustalenia wynikające ze spotkania kierownictwa Federacji Porozumienie Zielonogórskie z Prezes NFZ Agnieszką Pachciarz, które odbyło się w środę 21 listopada. Dotychczasowy poziom i sposób finansowania świadczeń POZ, w okresie obowiązywania systemu eWUŚ od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku, będzie utrzymany.

 więcej na stronie Porozumienia Zielonogórskiego...

2012-11-21 Spotkanie w Centrali NFZ 21 listopada 2012 r.

W trakcie spotkania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w dniu 21 listopada 2013 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, Prezes Funduszu przedstawił następujące propozycje, dotyczące zapewnienia dostępności do świadczeń od 1 stycznia 2013 roku:

 czytaj dalej...

2012-11-12 Akieta dotycząca potrzeb szkoleniowych

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych.

 WYPEŁNIJ ANKIETĘ...

2012-10-11 Dobre spotkanie w NFZ - jest wola współpracy

10 października 2012 r. w centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie z przedstawicielami Centrali Narodowego Fundusz Zdrowia.

 czytaj dalej...

2012-08-30 Stanowisko FPZ w sprawie planu finansowego NFZ
na 2013 r.

Warszawa, 26.08.2012 r.

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie
w sprawie planu finansowego NFZ na 2013 r.

§ 1

Federacja PZ wyraża głębokie zaniepokojenie, brakiem odpowiedniego finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. W porównaniu do roku 2012 nastąpił spadek udziału w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

 czytaj dalej...

2012-08-02 9 lat Federacji PZ
Koleżanki i Koledzy,

9 lat temu, 2 sierpnia, rozpoczął się nowy rozdział w historii polskiego środowiska medycznego. W Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk lekarskich [co zaowocowało] powstaniem Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie". Wcześniej na przełomie lat 2003/2004 wspólny protest środowisk medycznych udzielających świadczeń w otwartej opiece ambulatoryjnej pokazał siłę i skuteczność solidarnego i wspólnego działania dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Po dziewięciu latach sytuacja w opiece zdrowotnej wciąż jest niestabilna i chwiejna. Los naszych firm jest uzależniony od kiepsko tworzonego prawa i nieprecyzyjnych zapisów w nim zawartych. Od kaprysów urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia różnych szczebli, interpretujących te przepisy na naszą niekorzyść. [...]

W takiej sytuacji misja naszej Federacji nic nie straciła na aktualności. [...] Tylko solidarne działanie i wzajemne wspieranie się członków Porozumienia Zielonogórskiego w całej Polsce jest skuteczną metodą aby decydenci w systemie ochrony zdrowia liczyli się z naszymi postulatami a sprawy szły w dobrym dla nas kierunku. [...]

 przeczytaj cały list Jacka Krajewskiego - Prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie

2012-07-24 Akcja Grypa 2012/2013
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-06-28 Komunikat z zarządu FPZ

27 czerwca w Zabrzu odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Zarządu Federacji PZ. Głównym tematem posiedzenia była analiza sytuacji związanej z protestem wobec kar za nienależną refundację. Obecni postanowili kontynuować protest lekarzy i świadczeniodawców.

Celem protestu jest doprowadzenie do likwidacji bezprawnych zapisów w umowach dla świadczeniodawców o karze zwrotu nienależnej refundacji, a docelowo wyłączenie lekarzy z samego procesu refundacji.

Jednogłośnie uznano, że jeśli do 01.07.2012 r. nie zostanie dokonana zmiana w umowach na wypisywanie leków refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących - będzie to wyrazem złej woli decydentów w załatwianiu tych postulatów i protest zostanie zaostrzony. [Instrukcja w sprawie dalszego postępowania zostanie przekazana wszystkim po spotkaniu POL w Warszawie 30-06-2012]

W związku z powołaniem Agnieszki Pachciarz na stanowisko szefa NFZ, zebrani przesłali jej list gratulacyjny, przypominając jednocześnie o problemach finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, którymi powinna się zająć jak najszybciej.

Za Zarzad Federacji

Jacek Krajewski - Prezes FPZ

2012-05-25 Zebranie Ogólne Członków Porozumienia Łódzkiego - 16 czerwca
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-04-15 Wniosek o zmianę warunków umowy - do 20 kwietnia!
Koleżanki i Koledzy,
Przypominamy o składaniu wniosków o zmianę warunków umowy.
Wnioski składamy u swoich przedstawicieli regionalnych lub w biurze w Łodzi do 20 kwietnia.
 WZÓR WNIOSKU...
2012-04-06 Wesołych Świąt!
2012-03-12 Instrukcja w sprawie recept
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-02-29 Debata o sytuacji w służbie zdrowia w łódzkiej TVP
27. lutego program TVP Info "Łódzkie forum", redagowany przez pp. Jacka Grudnia, Wojciecha Słodkowskiego i Adama Malika, poświęcony był sytuacji w służbie zdrowia.
Gośćmi programu byli: dr Magdalena Muras (Wiceprezes Porozumienia Łódzkiego), Elżbieta Radziszewska (Platforma Obywatelska), Dariusz Joński (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Marcin Witko (Prawo i Sprawiedliwość).

 OBEJRZYJ PROGRAM...

2012-02-21 Komunikat ze spotkania organizacji lekarskich
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-02-09 Komunikat PZ w/s nowelizacji ustawy refundacyjnej
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-01-14 ZAWIESZENIE PROTESTU
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-01-11 Sprawozdania roczne - lista
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2012-01-05 KONTYNUUJEMY PROTEST

Wczoraj Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał porozumienie [...] którego zapisy spełniają tylko częściowo oczekiwania Członków Federacji Porozumienie Zielonogórskie [...]

Będziemy kontynuować nasz protest.

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ...

2012-01-02 Protest "pieczątkowy" - o co chodzi lekarzom?
Władza próbuje manipulować opinią publiczną i znajdować wroga w koncernach i rzekomo popierających je lekarzach. [...] Rozumiejąc jednak, że politykom brak czasu na zapoznanie się ze sporą liczbą starych i nowych regulacji prawnych oraz gruntownej znajomości praktyki lekarskiej, w związku z ich wypowiedziami, pragnę dokładniej wyjaśnić najważniejsze powody naszego protestu:

 czytaj dalej...

2012-01-02 A może w KAMASZE ?
Grożąc lekarzom premier chce zatuszować bubel prawny stworzony przez byłą minister zdrowia Ewę Kopacz.

  więcej na stronie Porozumienia Zielonogórskiego

do początku strony...

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007