Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 


WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

2016-06-11 "Bądźmy Legalni", "Legalni z Prawem" i "Kancelaria Liberty" zastraszają przedsiębiorców
logo medium W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak "Bądźmy Legalni", "Legalni z Prawem" czy "Kancelaria Liberty", maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

czytaj więcej:   portal Generalnego Inspektora Danych Osobowych

2016-05-12 Trwają negocjacje rodzinnych z NFZ
Zawierające istotne zmiany w POZ zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej to sformalizowanie uzgodnień między ministrem zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim z grudnia ub. r. PZ wciąż negocjuje warunki aneksowania umów, obowiązujących od lipca 2016 r. - ich ostateczny kształt nie jest jeszcze przesądzony.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-27 Szczepienia najlepszą profilaktyką - także te zalecane
"Domknijmy lukę w szczepieniach" - to hasło przewodnie Europejskiego Tygodnia Szczepień w 2016 roku, obchodzonego w dniach 24-30 kwietnia. Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego zachęcają swoich pacjentów do szczepień nie tylko podczas takich kampanii, ale w czasie codziennej praktyki.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-26 Prezes PZ na konferencji "Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja"
Prezes Jacek Krajewski reprezentował Porozumienie Zielonogórskie na konferencji pt. "Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja", zorganizowanej 26 kwietnia b.r. przez redakcję "Rzeczpospolitej".
Organizowane po raz drugi forum to spotkanie czołowych ekspertów z zakresu ochrony zdrowia oraz decydentów i przedstawicieli biznesu zaangażowanych w rozwój rynku. W trakcie konferencji poruszane są najbardziej aktualne tematy z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tym razem rozmawiano m.in. o dostępności do świadczeń, medycznych i społecznych aspektach udarów mózgu. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego wziął udział w panelu dotyczącym przyszłości kadr medycznych w Polsce oraz optymalnego modelu leczenia pacjentów kardiologicznych.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-26 Olsztyn: Ściślejsza współpraca PZ z samorządem lekarskim
23 kwietnia w Olsztynie spotkali się lekarze pracodawcy z Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie na jubileuszowym XXV Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym.
[...] Zjazd udzielił pełnego poparcia dla działań podejmowanych przez prezesa Federacji Jacka Krajewskiego oraz zarządu Federacji. Dyrektor oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski, który nie mógł uczestniczyć w zjeździe, w wystosowanym do delegatów liście gratulował swoistego jubileuszu oraz podkreślał prestiż i istotną rolę lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej.
Istotnym punktem obrad było podpisanie porozumienia o współpracy między WMZLPPZ reprezentowanym przez Annę Osowską oraz WMOIL reprezentowaną przez prezesa Marka Zabłockiego.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-09 Lekarze PZ od lat edukują swoich pacjentów na temat cukrzycy
Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia) poświęcony jest problemowi cukrzycy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie około 350 milionów ludzi choruje na cukrzycę, a w ciągu najbliższych 20 lat liczba ta może się podwoić. Dlatego tak ważna jest profilaktyka - jedno z najważniejszych zadań lekarzy rodzinnych.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-09 POZ dla każdego - minister realizuje kolejny postulat PZ
Postulat objęcia podstawową opieką zdrowotną każdego obywatela bez względu na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego Federacja Porozumienie Zielonogórskie zawarła już w uchwale zarządu 2 sierpnia 2013 r., podjętej w 10. rocznicę powstania ruchu. Obecnie jest on bliski realizacji - Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji odpowiedni projekt.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-09 Strategia zmian w POZ coraz bliżej
Zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ przygotował już wstępny dokument, który jest efektem jego wielotygodniowej pracy.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-04-03 Minister dotrzymuje słowa - mniej sprawozdawczości w POZ
Rezygnacja ze sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL oraz przekazywanie danych o badaniach raz na pół roku, a nie kwartalnie - to zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia. O ich wprowadzenie zabiegało Porozumienie Zielonogórskie.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-03-18 Zespoły medycyny rodzinnej zgodne ze strategią PZ
Trwają prace nad założeniami projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które opracowuje zespół ekspertów (w tym przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego). Jedną z propozycji, o której dyskutują, jest powołanie zespołów medycyny rodzinnej, których zintegrowane działanie przyczyniłoby się do skuteczniejszej opieki nad pacjentem. Nie wiadomo jeszcze, jaki ostateczny kształt będzie miała ta koncepcja i jak zostanie ujęta w założeniach do ustawy o POZ. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla jednak, że Federacja nie tylko popiera samą ideę, ale też ma ją zawartą w swojej strategii.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-03-10 Prezes PZ na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju
Posiedzenie sekcji ochrony zdrowia działającej przy Prezydencie RP Narodowej Rady Rozwoju 8 marca b.r. w dużej części poświęcone było problemom podstawowej opieki zdrowotnej. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski przedstawił uczestnikom prezentację na temat strategii Federacji w zakresie POZ.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-03-08 Kobiety Medycyny: Joanna Zabielska-Cieciuch
Redakcja Portali Medycznych ogłosiła wyniki III edycji plebiscytu Kobiety Medycyny.
Redakcja Portali Medycznych ogłosiła wyniki III edycji plebiscytu Kobiety Medycyny. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch zajęła drugie miejsce, zdobywając 1758 głosów.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-02-23 Wiceprezes PZ wskaże niepotrzebne zapisy zarządzeń Prezesa NFZ
Które przepisy utrudniają działalność leczniczą? 19 lutego, po wielogodzinnych obradach zespołu, powołanego przez ministra zdrowia w celu uproszczenia prawa związanego z prowadzeniem tej działalności, przedstawiono wiele pozycji do zmiany lub skasowania.
Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski wskazał kilkadziesiąt propozycji różnych aktów prawnych, które w jego opinii przeszkadzają w prowadzeniu działalności leczniczej.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-02-18 Recepty dla seniorów budzą kontrowersje
-Recepty na bezpłatne leki dla seniorów powinien wystawiać każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tylko lekarz i pielęgniarka POZ - uważają eksperci Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-01-24 Szkoła Cukrzycy - skuteczna profilaktyka, której nie ma w statystykach NFZ
WHO ogłosiła, że tegoroczny Światowy dzień Zdrowia (7 kwietnia 2016 r.) poświęcony będzie cukrzycy, która według prognoz do 2030 r. stanie się 7. najczęściej występującą przyczyną zgonów. WHO chce zwrócić uwagę na problem, podejmując m.in. kampanię informacyjną.
Porozumienie Zielonogórskie wyprzedza pod tym względem WHO o kilka lat - lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji od dawna realizują prozdrowotne działania w ramach "Szkoły Cukrzycy". Robią to społecznie, na własny koszt, poza pracą w przychodniach. Przynosi to konkretne efekty, choć jest niewidoczne we wszelkich oficjalnych statystykach. "Szkoła Cukrzycy" to jedno z tych przedsięwzięć, które dowodzą, jak niesprawiedliwe bywają zarzuty pod adresem lekarzy rodzinnych o brak działań profilaktycznych.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-01-24 Podwyżki dla pielęgniarek i położnych POZ - jak droga przez mękę
Od tego roku także pielęgniarkom i położnym pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej przysługują wyższe wynagrodzenia, na podstawie ubiegłorocznego rozporządzenia ministra Zembali. Żeby jednak mogły otrzymać po 19 groszy więcej od zadeklarowanego pacjenta (brutto), świadczeniodawcy POZ muszą przejść biurokratyczną katorgę. W dodatku po drodze napotykają na nieoczekiwane trudności - także ze strony pielęgniarskiego samorządu.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2016-01-12 Sprawozdawczość na 2016 r.
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2016-01-12 Zespół do spraw ustawy o POZ rozpoczął pracę
11 stycznia 2016 r. po raz pierwszy spotkał się zespół, powołany przez ministra zdrowia do opracowania ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Założenia do tego aktu prawnego mają być gotowe do końca czerwca b.r.
Zespół składa się z 21 osób i znajdują się w nim przedstawiciele wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych. Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje w nim prezes Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Marek Twardowski, Andrzej Zapaśnik i Mariusz Kocój.

 czytaj dalej na stronie PZ...

do początku strony...

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007