Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
O związku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

INFORMACJA ARCHIWALNA
czas obowiązywania: 1 III 2013 - 30 XII 2016

 Informacje aktualne...

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA PŁ-ŁZPOZ
obowiązujące od 1 marca 2013 r.

Postanowieniem Zebrania Ogólnego Członków Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 2.03.2013 roku, od 1.03.2013 r. wprowadza się następujące zasady opłacania składek członkowskich:

•  Dla podmiotów prowadzących wyłącznie POZ, składka wynosi 6 groszy od każdego zadeklarowanego pacjenta, nie więcej jednak, niż 600 zł miesięcznie.

•  Dla podmiotów prowadzących inne świadczenia niz POZ podstawę naliczania składki stanowi łączna roczna kwota kontraktów z NFZ na te świadczenia wg stawki 0,4% wartości kontraktu w przeliczeniu na miesiąc, nie więcej jednak, niż 600 zł miesięcznie.

•  Dla podmiotów prowadzących zarówno POZ jak i inne świadczenia, obowiązująca miesięczna składka to kwota wyższa spośród dwóch obliczonych według powyższych zasad.

•  Dla podmiotów nieposiadających kontraktu z NFZ, obowiązująca miesięczna składka wynosi:

  1.  100,00 zł dla Indywidualnych Praktyk Lekarskich
  2.  250,00 zł dla pozostałych form prowadzenia działalności gospodarczej (spółki osobowe, kapitałowe oraz spółka cywilna)INFORMACJA ARCHIWALNA
czas obowiązywania: 1 XII 2008 - 28 II 2013

 Informacje aktualne...

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA PŁ-ŁZPOZ
obowiązujące od 1 grudnia 2008 r.

Postanowieniem Zebrania Ogólnego Członków Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 22.11.2008 roku, od 1.12.2008 r. wprowadza się następujące zasady opłacania składek członkowskich:

•  Dla podmiotów prowadzących wyłącznie POZ, podstawę naliczania składki stanowi liczba pacjentów zarejestrowanych na liście członka wg stawki 6 gr od pacjenta.

•  Dla podmiotów prowadzących AOS, rehabilitację, OPD, stomatologię, psychiatrię i leczenie uzależnień, podstawę naliczania składki stanowi łączna roczna kwota kontraktów z NFZ na te świadczenia wg stawki 0,4% wartości kontraktu w przeliczeniu na miesiąc.

•  Dla podmiotów prowadzących zarówno POZ jak i świadczenia wymienione w powyżej, obowiązująca miesięczna składka to kwota wyższa spośród dwóch obliczonych według powyższych zasad.