Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dla lekarzy

SZKOLENIA, KONFERENCJE

Szkolenie z zakresu opieki geriatrycznej - listopad/grudzień 2012

Klinika Geriatrii UM w Łodzi i Oddział Geriatrii Centralnego Szpitala Weteranów zapraszają Koleżanki i Kolegów lekarzy POZ na 3-dniowe szkolenie z zakresu geriatrii.
Szkolenie jest W PEŁNI BEZPŁATNE (w tym materiały i catering).

Tytuł: Opieka Geriatryczna

Charakter kursu: Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Terminy kursu:   30.11.2012  -   2.12.2012
  7.12.2012  -   9.12.2012
14.12.2012  - 16.12.2012

Organizator: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Studium Medycyny Rodzinnej, ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Zgłoszenia na kurs: Wyłącznie na formularzu zgłoszenia uczestnika kurs w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej". Studium Medycyny Rodzinnej, ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie http://cmkp.edu.pl/~eu_ger/

tel: (22) 56-01-080; (22) 56-01-081; (22) 56-01-082; fax: (22) 56-01-089;
e-mail: smr@cmkp.edu.pl smr2@cmkp.edu.pl

Płatność: KURS BEZPŁATNY, możliwość DOFINSOWANIA UCZESTNIKÓW KURSU - ZWROT KOSZTÓW NOCLEGU I DOJAZDU !!!

Za udział w kursie uczestnik otrzymuje 16 punktów edukacyjnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326 ze zm.).

Serdecznie zapraszamy
Prof. Tomasz Kostka