Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     O PROJEKCIE

Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wraz z PL Europa S.A. jest organizatorem projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia" . Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.02.00-00-0005/16 pod nadzorem - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt dedykowany jest dla podmiotów z branży medycznej, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie województwa łódzkiego i są członkami Porozumienia Łódzkiego- Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Projekt realizowany jest na terenie województwa: łódzkiego w okresie: 1.09.2016r. - 31.08.2017r.

Celem projektu jest wsparciem 25 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają opracowanych planów działania, oraz strategii. Efektem projektu będzie opracowanie analizy potrzeb rozwojowych 25 podmiotów oraz przygotowania na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych dla uczestników projektu. Palny rozwojowe pozwolą na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, wyznaczą kierunki działania podmiotu, zweryfikują potrzeby szkoleniowe pracowników podmiotów objętych wsparciem co skutecznie wzmocni potencjał kadrowy . Opracowane plany przyczynia się także do zweryfikowania możliwości dalszego rozwoju i nowych perspektyw finansowych.

Założenia projektu obejmują, że każdy z uczestniczących w nim podmiotów uzyska wsparcie poprzez udział w:
  a. wywiadach bezpośrednich doradcy z przedsiębiorcą
  b. analizie dokumentacji przedsiębiorcy
  c. opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa
  d. konsultacjach indywidualnych
  e. prezentacji planu rozwojowego

WIĘCEJ:
 Rekrutacja
 Aktualności
 Kontakt

Pobierz program PZ Info!