Dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek dla pacjentów od lekarzy z Federacji Porozumienie Zielonogórskie!

250 000 kartek ze świątecznymi życzeniami, ale i listą profilaktycznych badań – tyle kartek lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie przekazali swoim pacjentom. W okresie okołoświątecznym i noworocznym lekarze należący do Federacji wspierali swoich pacjentów nie tylko w walce z chorobami, ale skutecznie zachęcali do badań profilaktycznych i zmiany stylu życia.

Nałożenie się w jednym czasie chorych na grypę, COVID-19 oraz wirusa RSV sprawia, że poradnie medycyny rodzinnej od kilku tygodni przeżywają prawdziwe oblężenie. Konieczność zaopiekowania się wieloma pacjentami w jednym czasie nie przeszkodziła lekarzom Federacji Porozumienie Zielonogórskie w przyjęciu na siebie dodatkowych zadań i zachęcaniu pacjentów do wdrażania profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Tak dużej akcji dotąd nie było!

– Okres okołoświąteczny i noworoczny sprzyja – z uwagi na sezon grypowy, zwiększonemu kontaktowi z pacjentami. Wykorzystaliśmy tę okazję, przygotowując 250 000 tysięcy kartek dla naszych pacjentów. Kartka spełniła podwójną rolę. Z jednej strony były to świąteczne życzenia, z drugiej lista badań profilaktycznych i najczęściej podejmowanych wyzwań noworocznych. To lekarz „wybierał” badania i postanowienia noworoczne dla swoich pacjentów, bazując na indywidualnej wydolności organizmu pacjenta oraz predyspozycjach zdrowotnych. – mówi Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Sezon grypowy – choć pod wieloma względami bardzo trudny dla lekarzy, stał się doskonałą okazją do tego, aby otoczyć chorych dodatkową opieką i wsparciem. Pod koniec roku, który przeważnie obfituje w zwiększoną ilość wizyt chorych, lekarz ma szansę zobaczyć dawno niewidzianych pacjentów, dlatego Federacja wykorzystała ten czas, aby zaproponować chorym coś nowego, co zachęci do zmiany stylu życia. Nowy rok sprzyja podejmowaniu postanowień dobrych dla zdrowia, te jednak szybko tracą na znaczeniu, ponieważ kondycja pacjenta i indywidualne predyspozycje zdrowotne lub ich brak, nie zawsze pozwalają na realizację prozdrowotnych zamierzeń czy zwiększoną aktywność fizyczną. To natomiast skutecznie zniechęca do wysiłku i prowadzi do zaniechania działań. Dlatego lekarz rodzinny na podstawie obserwacji i badań może wskazać te aktywności, które są odpowiednie dla danego pacjenta.

Lekarze rodzinni należący do FPZ zgodnie twierdzą, że pacjenci przyjęli akcję z ogromnym pozytywnym zaskoczeniem. Kartka z życzeniami świątecznymi od lekarza rodzinnego, ale także z listą badań czy wskazaniem zmiany niektórych nawyków okazała się być skutecznym narzędziem wspierającym pacjentów w podejmowaniu prozdrowotnych wyzwań.

Kartka miała też na celu zwrócenie uwagi pacjentów na to, że odpowiedzialność za ich zdrowie leży w ich rękach, a zadaniem lekarza jest wskazywanie najlepszych dla pacjenta rozwiązań. To jednak od pacjenta zależy konsekwencja w ich realizacji.

– Chcemy, aby pacjent miał poczucie, że w drodze do jego zdrowia lekarz jest partnerem i ja jako lekarz wspieram i wytyczam ścieżkę, ale to po stronie pacjenta leży realizacja tych planów. I ta kartka miała temu służyć – pokazać z naszej strony wsparcie, zbudować odpowiedni poziom motywacji u pacjenta, wytyczyć konkretny plan. Jestem dumna z tej akcji, a ogromne zainteresowanie tą inicjatywą najlepiej świadczy o tym, że takie wyjście do pacjenta z czymś innym niż zwykle ma olbrzymi sens. I jestem pewna, że to przyniesie wymierne korzyści. – dodaje Anna Osowska, Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie pacjentów, Federacja Porozumienie Zielonogórskie planuje w przyszłości podobne inicjatywy.