Federacja Porozumienie Zielonogórskie liderem we wdrażaniu opieki koordynowanej!

25 lutego 2023 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa Federacji Porozumienie Zielonogórskie, która miała na celu omówienie bieżących wyzwań, zmian w ochronie zdrowia oraz priorytetów i wizji rozwoju Federacji. Kluczowe było jednak podsumowanie w zakresie dotychczasowych działań przy wdrażaniu opieki koordynowanej w POZ. Wyniki okazały się imponujące!

Konferencja Programowa zgromadziła przedstawicieli związków należących do Federacji ze wszystkich 15 województw członkowskich. Wśród poruszanych tematów była wizja przyszłości POZ oraz plany rozwoju Federacji. Omówiono również potrzeby w zakresie ustawy o jakości w ochronie zdrowia oraz bieżące problemy w zakresie refundacji. Federacja ma w powyższych tematach jasno określone priorytety oraz propozycje zmian i podejmie działania w kontekście dostosowania wymogów do aktualnych realiów i możliwości placówek. Kluczowym elementem wydarzenia była dyskusja o opiece koordynowanej w POZ, której podstawą były zebrane z regionów dane.

– Medycyna rodzinna weszła w aktywną fazę zmian, których mamy zaszczyt być liderem – mówi Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Aż 1/3 wszystkich placówek należących do Federacji złożyła wnioski i chce wdrażać opiekę koordynowaną. Po trudnych miesiącach negocjacji w tym zakresie osiągnęliśmy wiele, ale nie spoczywamy na laurach. Mamy jasno określone cele, ale klarują nam się też pewne trendy w zakresie zmian w POZ. Będziemy się nimi dzielić.

Liczby mówią same za siebie

Na ponad 2000 podmiotów należących do FPZ, około 500 już podpisało umowy. Dane szacunkowe wskazują, że kolejnych 200 placówek czeka na jej podpisanie. Oznacza to, że wkrótce ok 1/3 Federacji podpisze umowy w zakresie opieki koordynowanej, zapewniając swoim pacjentom jasno określoną ścieżkę leczenia.

– Liczba placówek chętnych do wdrożenia programu jest imponująca, choć jednocześnie nie dziwi – mówi Tomasz Zieliński, Wiceprezes Federacji. – Włożyliśmy mnóstwo pracy najpierw w negocjacje na temat warunków, a następnie w rozmowy z przedstawicielami placówek o wszelkich aspektach związanych z koordynacją w POZ i dzieleniem się naszym doświadczeniem w tym zakresie.

Imponujące dane nie wykluczają jednak wielu wątpliwości, które placówki nadal mają. Jest to związane z trudnościami z pozyskaniem do współpracy specjalistów, niedobory kadrowe, a także ograniczenia finansowe i informacyjne w niektórych placówkach. Zarząd Federacji i powołany do wdrożenia programu zespół, będą nadal zachęcać i wspierać placówki członkowskie w procesie wdrażania opieki koordynowanej. W tym celu Federacja Porozumienie Zielonogórskie nawiązała partnerską współpracę z Polską Fundacją Opieki Zintegrowanej, która już rozpoczęła szkolenia dla zainteresowanych przedstawicieli placówek POZ.

– Wybór Fundacji, której mam przyjemność przewodniczyć był z punktu widzenia Federacji oczywisty, ponieważ od 4 lat realizujemy program opieki koordynowanej w gdańskiej przychodni – mówi Andrzej Zapaśnik, prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej, ekspert FPZ. – Od początku zbieramy praktyczne doświadczenia w każdym aspekcie opieki koordynowanej. Chętnie dzielę się wiedzą z lekarzami należącymi do Federacji, bo wiedza i praktyczne doświadczenie to nasza siła, a więc siła i przewaga naszych członków.

Akademia Opieki Koordynowanej

Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami placówek jest tylko jednym z elementów działań Federacji. Nie mniej ważnym aspektem jest edukacja pacjentów, ponieważ wokół opieki koordynowanej w POZ krąży wiele błędnych przekonań. Dlatego Federacja w ramach Akademii Opieki Koordynowanej przygotowuje materiały dla pacjentów, które docelowo ułatwią chorym zrozumienie czym jest koordynacja w POZ. Działania będą wielotorowe, zarówno w zakresie edukacji, jak i ułatwienia dotarcia pacjentów do placówek POZ oferujących skoordynowaną opiekę.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: