FEDERACJA POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

 STRUKTURA REGIONALNA

 

dolnośląskie  www.lekarze.rodzinni.pl

dolnośląskie  www.pracodawcyzdrowia.pl

kujawsko-pomorskie  www.kpzpoz.pl

lubelskie www.lzlrp.pl

lubuskie www.lubuskie-pz.pl

łódzkie  www.porozumienielodzkie.pl/

małopolskie  www.mzpoz.org

mazowieckie pz.mazowsze.pl

opolskie  www.pz.opole.pl

podkarpackie www.porozumieniepodkarpackie.pl

podlaskie  www.pz.podlasie.pl

pomorskie  www.pzpoz.pl

śląskie www.zpoz.pl

świętokrzyskie www.zpoz.org

warmińsko-mazurskie www.wmzlppz.org