Koleżanki i Koledzy,

Dzień 4 listopad, wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako termin podpisania aneksu do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r , jest nieelegancką próba przymuszania nas do zgody na niekorzystne dla nas warunki wykonywania świadczeń, w okresie do 30 czerwca 2021r. Pomijając już kwestie pseudonegocjacji, które odbyły się pomiędzy decydentami a przedstawicielami Federacji i poprzedzających wysłanie tych dokumentów, to forma w jakiej nam się je przekazuje musi budzić sprzeciw. Przede wszystkim zgodnie z przywoływanym przez drugą stronę paragrafem 43 Ogólnych Warunków Umów strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę umowy podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych jej warunków. A zatem nie w kilka dni. To dyktat i brak szacunku w czasach, kiedy narażamy nasze zdrowie i życie lecząc chorych pacjentów.

Koleżanki i Koledzy,

Otrzymaliśmy aneksy w każdym województwie różnej treści. Niektóre z nich, sugerują kolejne zmiany w warunkach wykonywania przez nas świadczeń w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021r już bez konieczności ich negocjowania, a tylko wprowadzanych zarządzeniami Prezesa NFZ. Taka sytuacja spowoduje całkowitą utratę kontroli nad kontraktami i losem naszych placówek. Zachowajmy te aneksy ale nie podpisujmy.

Bądźmy solidarni i ostrożni w interesie pacjentów, którymi opiekują się nasze przychodnie.

Zarząd Funkcyjny FPZ

logo pz