Sprawozdanie Porozumienia Łódzkiego za 2023

Sprawozdanie Porozumienia Łódzkiego za 2023: Obecnie Związek liczy 144 podmioty…

Zamieszanie z kartami zgonu

Miał być postęp elektroniczny, a zamiast tego mamy powrót do papierowej biurokracji. Miało być łatwiej, a okazuje się…

Rok 2023 minął pod znakiem opieki koordynowanej

Podsumowuje miniony rok Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.