GDZIE LECZYĆ RZS - REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

RZS wykryte na czas pozwala zachować sprawność.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba, która atakuje stawy i inne narządy. Nieleczona prowadzi do zniszczenia stawów i inwalidztwa, a nawet przedwczesnej śmierci.  Zdaniem ekspertów, RZS nie musi wykluczać osób chorych z aktywności zawodowej, choć  zdarza się to zbyt często. Problem szczególnie dotyczy Polski, gdzie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty reumatologa jest wyjątkowo długi. A co za tym idzie, spora część pacjentów otrzymuje pomoc za późno. Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wspólnie ze Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne realizuje specjalny program, który ma temu przeciwdziałać.

Wszyscy znamy hasło „Ruch to zdrowie”, ale by było ono realne, nasze stawy muszą być zdrowe. Chociaż współczesna medycyna potrafi skutecznie zahamować postęp choroby i zapobiec jej powikłaniom, to jest jeden warunek: leczenie musi być zastosowane na wczesnym etapie. Tymczasem Polska jest jednym z krajów, w których opóźnienia diagnostyczne w RZS są największe w  Europie. Czas, jaki mija od pierwszych objawów choroby do ustalenia rozpoznania i włączenia leczenia to średnio aż 35 tygodni. Szacuje się, że aż 14 proc. chorych zgłasza się  do jakiegokolwiek lekarza (w tym lekarza rodzinnego) dopiero wówczas, gdy choroba trwa ponad rok. Kolejny problem to zbyt późne dotarcie do specjalisty. Od momentu pojawienia się u lekarza rodzinnego do czasu otrzymania skierowania do reumatologa mija średnio 12 tygodni. Na dalszym etapie też nie jest lepiej, bo nawet mając skierowanie, na wizytę u reumatologa tzw. pacjent pierwszorazowy czeka przeciętnie od 3 do 6 miesięcy. 

Mając na uwadze powyższe problemy i chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Porozumienie Łódzkie Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wspólnie ze Szpitalem Klinicznym im. WAM w Łodzi i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne realizuje projekt „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”. Jego celem jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. A wszytko po to, by chorzy nie musieli rezygnować z pracy lub mieli możliwość powrotu do aktywności zawodowej po przebyciu skutecznego leczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość to blisko 2 mln. złotych.

Dla kogo ten program?  Adresatem programu są pacjenci z województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego, znajdujący się w grupie ryzyka zachorowania na RZS. Są to osoby w wieku 18 – 65 lat, u których wystąpiły objawy związane z obrzękiem stawów utrzymującym się przez co najmniej 3 tygodnie, niespowodowanym urazem.

Jeśli pacjent zaobserwował u siebie powyższe objawy i spełnia kryterium wieku pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uprawnionego do realizacji programu.  Lista poradni POZ, w których przyjmują uprawnieni lekarze znajduje się na stronie www.porozumienielodzkie.pl oraz www.rcwdr.umed.pl.

Infolinia

42 673-80-20

Poniedziałek – piątek godz. 11:00-13:00.

Dzwoniąc na infolinię osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się, kto może uczestniczyć w programie, jakie są kryteria włączenia pacjenta do programu jak przebiega proces diagnostyki oraz gdzie pacjent może uzyskać wsparcie lekarzy POZ. Praktycznie w każdym powiecie województwa łódzkiego zlokalizowane są przychodnie, które przyjmują pacjentów do programu a w samej Łodzi mamy 18 takich przychodni. Na naszej stronie www.porozumienielodzkie.pl znajduje się lista wszystkich placówek wraz z telefonem kontaktowym.

PORADNIE POZ REALIZUJĄCE LECZENIE RZS

WOJ. ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE I ŚLĄSKIE

Najważniejsze jest to, iż pacjent zostaje objęty bardzo szybką ścieżką diagnostyczną i jeżeli zachodzi potrzeba pacjent zostaje skierowany na pogłębione badania diagnostyczne realizowane w Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Pacjenci, u których zostanie zdiagnozowany RZS zostają objęci opieką specjalistyczną w oddziale reumatologii Szpitala WAM w Łodzi.

Więcej informacji na stronie www.porozumienielodzkie.pl jak i na stronie fb pozumienia łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.