RODO w małych placówkach medycznych

Federacja Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z JamanoBDO opracowała własny kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych. Został on złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako pierwszy w sektorze ochrony zdrowia. 4 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie w UODO w związku z tym dokumentem.

Obowiązujące od 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich nakłada nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą, a dodatkowo dane, którymi dysponują, są szczególnie wrażliwe. Branża medyczna ma swoją specyfikę, którą uwzględnia kodeks opracowany przez Porozumienie Zielonogórskiego na podstawie ponad tysiąca audytów RODO przeprowadzonych przez JAMANO w poradniach POZ i AOS. Został napisany jasnym i zrozumiałym językiem, posługuje się wieloma praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi poszczególne konstrukcje RODO. Jest on adresowany do małych placówek medycznych, by mogły one znaleźć w nim realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu skomplikowanych przepisów RODO. To bardzo istotne, bo nieprzestrzeganie RODO zagrożone jest licznymi sankcjami, w tym karami finansowymi.

Choć tworzenie kodeksów branżowych nie jest obowiązkowe, to jednak Europejska Rada Ochrony Danych zachęcała do ich tworzenia.