ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA LEKARZY POZ.

 

Ruszyła rekrutacja do uczestnictwa w szkoleniu związanym z

podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych

w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W linkach poniżej znajdą Państwo linki informujące o projekcie i szkoleniu:

W celu poprawnej rejestracji prosimy uzupełnić podstawowy formularz rejestracyjny:

Po wypełnieniu formularza podstawowego, kandydat otrzyma na podany adres e-mail link do formularza uzupełniającego – aby prawidłowo zakończyć pierwszy etap procesu rekrutacji, niezbędne jest uzupełnienie przez kandydata drugiego formularza.

Drugim etapem rekrutacji jest przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty mogą Państwo pobrać ze strony (link).

Ukończenie każdego z powyższych etapów jest niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości e-mailowej.

Uwaga: Automatyczna informacja dotycząca złożenia wniosku w systemie naboru nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia!

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji (adres e-mail: power@abm.gov.pl).

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: