Koleżanki i Koledzy.

Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, że testowanie pacjentów przy podejrzeniu zakażenia COVID-19 winno się odbywać tak, jak dotychczas – czyli poprzez kierowanie na testy genetyczne w aplikacji gabinetowej lub przez stronę www. gabinet.gov.pl. Testy genetyczne są złotym standardem diagnostyki COVID-19 i ich wartość jest bezdyskusyjna i nieporównywalna do testów antygenowych, które w ostatnim czasie forsuje Ministerstwo Zdrowia. W tej sytuacji jasno mówimy: nie rekomendujemy placówkom POZ zamiany swojej działalności na punkty wymazowe. Pobieranie wymazów bezpośrednio w POZ jest olbrzymim zagrożeniem epidemiologicznym zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów POZ. Przecież – aby dochować podstawowych procedur epidemiologicznych – należy, co najmniej, wydzielić odrębne miejsce do poboru wymazów, stworzyć śluzy (brudne i czyste), filtry i desygnować do tej pracy dodatkowy personel (którego brak).

Według naszej wiedzy ilość punktów wymazowych aktualnie uruchomionych w Polsce jest wystarczająca i naszym zdaniem tam winny być wykonywane testy zarówno genetyczne, jak i antygenowe.

Reasumując: Jeśli ktoś ze świadczeniodawców POZ zechce na własne ryzyko wykonywać testy antygenowe – pozostaje to jego wyborem i jest to wybór wbrew rekomendacji Porozumienia Zielonogórskiego.

Federacja PZ stoi na stanowisku: testowanie w punkach wymazowych „drive thru”- w POZ – leczenie pacjentów!

 

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: