Zapytanie cenowe nr 1a/2018

Zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Oferty prosimy składać w oparciu o dokumenty dostępne do pobrania poniżej do dnia 28.08.2018 do godz. 10:00.

 

Zapytanie cenowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1

 

Zapytanie cenowe nr 1/2018

Zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Oferty prosimy składać w oparciu o dokumenty dostępne do pobrania poniżej do dnia 23.08.2018 do godz. 16:00.

 

Zapytanie cenowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe nr 3a/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu usługi hotelowej: noclegu ze śniadaniem, wyżywienia w postaci obiadów i kolacji oraz wynajmie sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: usługa będzie realizowana w weekend ( sobota- niedziela) 29-30 września 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby).

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Szczegółowy opis zamówienia
Formularz oferty
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – Oświadczenia
Umowa
Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na usługę prowadzenia egzaminu w ramach komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkoleń w projekcie „Doszkalamy się – lekarze”, współfinansowanego z współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia egzaminu w ramach komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkolenia w projekcie „Doszkalamy się – lekarze”, polegającej na weryfikacji wiedzy zdobytej przez uczestników na szkoleniu w ramach bloku szkoleniowego choroby układu oddechowego – antybiotykoterapia.

Termin i miejsce realizacji: 30.09.2018 r. lokalizacja na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Szczegółowy opis z załącznikami
AKTUALIZACJA: Informacja o rozstrzygnięciu
Zapytanie ofertowe nr 1/2018

W związku z realizacją projektu „Doszkalamy się” Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sal konferencyjnych dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze.

Termin: usługa będzie realizowana w weekend (sobota-niedziela) we wrześniu 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby).
O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zostanie poinformowany na min dwa tygodnie przed szkoleniem.

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Pobierz pełne informacje
AKTUALIZACJA 12.06.: Informacja o anulowaniu procedury wyboru najkorzystniejszych ofert
Zapytanie ofertowe – egazaminy

W związku z realizacją projektu „Doszkalamy się” Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów po ukończonym szkoleniu przez Mentorów w 4 obszarach tematycznych:

  • choroby układu oddechowego- antybiotykoterapia
  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Więcej informacji w zapytaniach ofertowych.

 

Pobierz pełne informacje
Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze.

Termin: usługa będzie realizowana w weekendy ( sobota- niedziela) od marca 2017 roku do grudnia 2018 wg szczegółowego harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego maksymalnie na 2 tygodnie przed każdym ze szkoleń. Każde ze szkoleń będzie trwało 2 dni (2 osobodoby). Planowana liczba grup 11.

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić organizację szkoleń w 4 lokalizacjach na terenie Polski, tj. północ, południe, wschód, zachód.

 

Pobierz pełne informacje