ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej (ŚOI)- GOGLI OCHRONNYCH do wybranych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych w zakresie POZ i/lub AOS zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom podmiotów leczniczych realizujących świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zlokalizowanych na terenie woj. łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w Formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2021

 W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2”, Porozumienie Łódzkie-Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę środków ochrony osobistej (ŚOI) do wybranych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych w zakresie POZ i/lub AOS zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności.

Numer Ogłoszenia: 2021-375-75358

link:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75358