PORADY PRAWNE

Często zadawane pytania

Niniejsze dokumenty zostały opracowane na zlecenie Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj: Dz.U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 ze zm.)
Do korzystania z opracowań są uprawnieni wyłącznie członkowie Związku.
Przekazywanie treści dokumentów podmiotom niebędącym członkami Związku wymaga każdorazowego uzgodnienia z władzami Związku. Rozpowszechnianie treści dokumentów niezgodnie z ww. podanymi zapisami podlega odpowiedzialności karnej – zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Materiały dostępne tylko dla zalogowanych

9. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego 2024

8. Testy sprawnościowe dla kandydatów na policjantów i strażaków

7. Niebieska karta – omówienie i druki
Informacje związane z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

6. Procedura kontroli wewnętrznej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Protokół kontroli wewnętrznej

  

Ustawa o chorobach zakaźnych nakłada na nas konieczność działania zapobiegającego szerzeniu się tych chorób. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia konieczne jest wykonywanie – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – kontroli wewnętrznych w każdej poradni.

5. Wystawianie skierowań do poradni medycyny sportowej. Omówienie problematyki

4. Opłaty za wystawianie zaświadczeń dla celów rentowych. Omówienie problematyki

3. Zasady wystawiania kart zgonów – materiały ze szkolenia z 15.05.2010 r.

2. Jak postępować w przypadku otrzymania od ZUS pisma dotyczącego wysłania listem poleconym oryginału dokumentacji medycznej pacjenta?

1. Co robić w czasie kontroli NFZ?