AKTY PRAWNE

Materiały dostępne tylko dla zalogowanych

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej

Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Świadczenia gwarantowane POZ

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Ogólne warunki umów

Prawa pacjenta rzecznik

Podstawowa opieka zdrowotna

Zawody pielęgniarki

Działalność lecznicza

Zawody lekarza

Świadczenia opieki

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ochrona osób fizycznych

RODO