AKTY PRAWNE

Materiały dostępne tylko dla zalogowanych

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej

Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej

Świadczenia gwarantowane POZ

Świadczenia gwarantowane AOS

Działalność lecznicza

Ogólne warunki umów

Prawa pacjenta rzecznik

Podstawowa opieka zdrowotna

Zawody pielęgniarki

Zawody lekarza

Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Świadczenia opieki

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zarządzenie – warunki zawarcia i realizacji umów POZ

Ochrona osób fizycznych

RODO