Czerniak bez tajemnic – badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry

Projekt pn. „Czerniak bez tajemnic – badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry”, nr RPLD.10.03.02-10-A009/22 realizowany jest przez: Partnera Wiodącego: Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony

Program „Profilaktyka chorób odkleszczowych w woj. łódzkim i woj. mazowieckim”

Projekt o nr POWR.05.01.00-00-0002/20 pt.: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim” jest realizowany przez: Partnera Wiodącego: Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców…

Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

ZAPYTANIA OFERTOWE (kliknij) O PROJEKCIE Z przyjemnością informujemy, iż od 1 października 2017 Porozumienie Łódzkie rozpoczyna realizację projektu: Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje od 15.07.2021 r. projekt pt. : „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020…

Doszkalamy się – Lekarze

ZAPYTANIA OFERTOWE (kliknij) O PROJEKCIE Porozumienie Łódzkie realizuje projekt "Doszkalamy się - Lekarze". Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 198 osób (134K/64M), zatrudnionych w zawodzie lekarza (co najmniej 30%...

Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia

Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wraz z PL Europa S.A. jest organizatorem projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia" . Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.02.00-00-0005/16 pod...