Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach   Skierowanie do okulisty, badania zlecone w ramach profilaktyki – to tylko niektóre przykłady nie najpilniejszych w czasach epidemii spraw, z którymi pacjenci dzwonią do przychodni POZ, blokując telefon...