Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia

Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia

Porozumienie Łódzkie – Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wraz z PL Europa S.A. jest organizatorem projektu „Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia” . Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.02.00-00-0005/16...