DOŁĄCZ DO NAS

DLACZEGO WARTO BYĆ W POROZUMIENIU ŁÓDZKIM?

Szanowni Państwo,

Rynek usług medycznych w Polsce w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznym zmianom. Co prawda pozwala nam to z nadzieją patrzeć w przyszłość, ale nie powinniśmy jednak zapominać o istniejących zagrożeniach. Rosnące oczekiwania społeczeństwa, wpływy polityków, ciągle zmieniające się regulacje prawne czy praktyki monopolistyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stwarzają realne ryzyko zahamowania pozytywnych zmian. W obliczu takiej sytuacji niezwykle istotna jest konsolidacja środowiska podmiotów świadczących usługi medyczne. Ważne jest, abyśmy mówili jednym głosem i aby ten głos był dobrze słyszalny.

Taką szansę otwiera przed nami Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Łódzkie będące częścią Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacja w chwili obecnej skupia ponad sto pięćdziesiąt zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego aktywnie walcząc o ich prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i w regionie. Reprezentuje swoich sygnatariuszy w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy władzami lokalnymi dając możliwość skutecznego wypracowania rozwiązań systemowych korzystnych dla właścicieli zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki lekarskie. Przykładem skuteczności Porozumienia Łódzkiego może być wynik negocjacji zapisów umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2011. Determinacja w dążeniu do celu oraz solidarna postawa pozwoliły na wykreślenie niekorzystnych zapisów.

Planując przyszłość chcielibyśmy pójść dalej razem z Państwem. Dlatego kierujemy dziś zaproszenie do wstąpienia do Porozumienia Łódzkiego. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej i mieć realną możliwość wpływu na kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym regionie i kraju. Wszystkie osoby zainteresowane dalszymi informacjami zapraszamy na naszą stronę www.porozumienielodzkie.pl/ lub prosimy o osobisty kontakt z biurem PŁ.

Z poważaniem,

Magdalena Muras-Skudlarska
Prezes Porozumienia Łódzkiego

JAK WSTĄPIĆ?

Członkiem Związku może być praktykujący lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w innej formie organizacyjnej oraz inny podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia, który stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mający swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku po złożeniu:

  1. Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Do powyższych dokumentów aplikacyjnych podmiot może również dołączyć pisemne rekomendacje wydane podmiotowi przez aktualnych członków Związku.

Powyższe dokumenty należy złożyć (bądź przesłać listem poleconym) w siedzibie PŁ:
ul. Wigury 9/6, 90-302 Łódź

W razie wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania dokumentów zapraszamy do kontaktu
biurem PŁ.

DO POBRANIA