ZARZĄD

ZARZĄD POROZUMIENIA ŁÓDZKIEGO

Prezes

dr n. med. Magdalena Muras-Skudlarska

Wiceprezes

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

Wiceprezes

dr Grzegorz Wojciechowski

Skarbnik

dr Honorata Błaszczyk

Członek (ds. interwencji)

mgr Michał Szymański

Członek

dr Julitta Kaczmarek-Szewczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Rydz Rafał

Iwona Tomczyk

Jarosław Damas

KOMISJA ODWOŁAWCZA

Ignacy Szeląg

Małgorzata Jastrzębska

Anna Olcza-Borowska

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA ODWOŁAWCZA

Rydz Rafał, Iwona Tomczyk, Jarosław Damas

Małgorzata Jastrzębska, Ignacy Szeląg, Anna Olcza-Borowska

LIDERZY REGIONALNI

dr Honorata Błaszczyk

mgr Michał Szymański

REGION WSCHODNI Powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Tryb., radomszczański, rawski, tomaszowski

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

REGION PÓŁNOCNY Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki, m. Skierniewice