ZARZĄD

ZARZĄD POROZUMIENIA ŁÓDZKIEGO

Prezes

dr n. med. Magdalena Muras-Skudlarska

Wiceprezes

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

Wiceprezes

dr Julitta Kaczmarek-Szewczyk

Skarbnik

dr Honorata Błaszczyk

Członek (ds. interwencji)

mgr Michał Szymański

Członek Zarządu

dr Daria Damaz

Członek Zarządu

dr Małgorzata Timler

Członek Zarządu

dr Piotr Rościszewski

KOMISJA REWIZYJNA

Rydz Rafał

Iwona Tomczyk

Jarosław Damas

KOMISJA ODWOŁAWCZA

Ignacy Szeląg

Małgorzata Jastrzębska

Anna Olcza-Borowska

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA ODWOŁAWCZA

Rydz Rafał, Iwona Tomczyk, Jarosław Damas

Małgorzata Jastrzębska, Ignacy Szeląg, Anna Olcza-Borowska

LIDERZY REGIONALNI

dr Honorata Błaszczyk

mgr Michał Szymański

REGION WSCHODNI Powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Tryb., radomszczański, rawski, tomaszowski

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

REGION PÓŁNOCNY Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki, m. Skierniewice

BIURO

Dyrektor Biura - Marzena Bielecka

Specjalista ds. organizacji – Beata Mikołajczyk