ZARZĄD

ZARZĄD POROZUMIENIA ŁÓDZKIEGO

Prezes

dr Jarosław Krawczyk

Wiceprezes

dr n. med. Magdalena Muras-Skudlarska

Wiceprezes

dr Grzegorz Wojciechowski

Skarbnik

dr Honorata Błaszczyk

Członek (ds. interwencji)

mgr Michał Szymański

Członek

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas

Iwona Tomczyk

dr Barbara Błaszczyk

KOMISJA ODWOŁAWCZA

dr Ignacy Szeląg

dr Gabriela Starzyńska-Białek

dr Zbigniew Bujnowicz

LIDERZY REGIONALNI

dr Honorata Błaszczyk

REGION ŁÓDZKI Powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, m. Łódź

mgr Michał Szymański

REGION WSCHODNI Powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, m. Piotrków Tryb., radomszczański, rawski, tomaszowski

dr Beata Koszewska-Jóźwiak

REGION PÓŁNOCNY Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki, m. Skierniewice

ul. Wigury 9, lokal nr 6 (I piętro)

90-302 Łódź

tel.: 42 673 80 20

www.porozumienielodzkie.pl

e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl