MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ

Materiały dostępne tylko dla zalogowanych

Ochrona danych osobowych i prawa pacjenta

POZ w praktyce_prezentacja

Realizacja obowiązku prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Uzupełnienie materiałów ze szkolenia dla pielęgniarek z dokumentacji medycznej w POZ