DOŁĄCZ DO NAS

DLACZEGO WARTO BYĆ W POROZUMIENIU ŁÓDZKIM?

Szanowni Państwo,

Rynek usług medycznych w Polsce w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznym zmianom. Co prawda pozwala nam to z nadzieją patrzeć w przyszłość, ale nie powinniśmy jednak zapominać o istniejących zagrożeniach. Rosnące oczekiwania społeczeństwa, wpływy polityków, ciągle zmieniające się regulacje prawne czy praktyki monopolistyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stwarzają realne ryzyko zahamowania pozytywnych zmian. W obliczu takiej sytuacji niezwykle istotna jest konsolidacja środowiska podmiotów świadczących usługi medyczne. Ważne jest, abyśmy mówili jednym głosem i aby ten głos był dobrze słyszalny.

Taką szansę otwiera przed nami Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Łódzkie będące częścią Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacja w chwili obecnej skupia ponad sto pięćdziesiąt zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego aktywnie walcząc o ich prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i w regionie. Reprezentuje swoich sygnatariuszy w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy władzami lokalnymi dając możliwość skutecznego wypracowania rozwiązań systemowych korzystnych dla właścicieli zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki lekarskie. Przykładem skuteczności Porozumienia Łódzkiego może być wynik negocjacji zapisów umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2011. Determinacja w dążeniu do celu oraz solidarna postawa pozwoliły na wykreślenie niekorzystnych zapisów.

Planując przyszłość chcielibyśmy pójść dalej razem z Państwem. Dlatego kierujemy dziś zaproszenie do wstąpienia do Porozumienia Łódzkiego. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej i mieć realną możliwość wpływu na kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym regionie i kraju. Wszystkie osoby zainteresowane dalszymi informacjami zapraszamy na naszą stronę www.porozumienielodzkie.pl/ lub prosimy o osobisty kontakt z biurem PŁ.

Z poważaniem,

Jarosław Krawczyk
Prezes Porozumienia Łódzkiego

JAK WSTĄPIĆ?

Członkiem Związku może być praktykujący lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w innej formie organizacyjnej oraz inny podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia, który stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mający swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku po złożeniu:

  1. Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Łódzkiego – Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  2. Oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego wielkość populacji POZ (jeżeli dotyczy).

Do powyższych dokumentów aplikacyjnych podmiot może również dołączyć pisemne rekomendacje wydane podmiotowi przez aktualnych członków Związku.

Powyższe dokumenty należy złożyć (bądź przesłać listem poleconym) w siedzibie PŁ:
ul. Wigury 9/6, 90-302 Łódź

W razie wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania dokumentów zapraszamy do kontaktu
biurem PŁ.

DOKUMENTY