Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), pragniemy przekazać Państwu następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Porozumienie Łódzkie Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Łodzi (90 – 302) ul. Wigury 9 lok. 6, tel. 42 673 80 20 mail: biuro@porozumienielodzkie.pl – zwany w dalszej części Związkiem.

  1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania na podany adres mailowy aktualności dotyczących działalności Związku – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o odwołaniu zgody:

Odwołanie zgody następuje przez napisanie maila na adres: biuro@porozumienielodzkie.pl z przykładową treścią: „Odwołanie zgody na otrzymywanie maili w formie aktualności od PŁPOZ”. W odpowiedzi przyjdzie (ostatni) mail z potwierdzeniem wykasowania wskazanego adresu mailowego.

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane podawane na potrzeby realizacji powyższego celu są udostępniane firmom świadczącym usługi informatyczne (usługi hostingowe, wsparcie techniczne w zakresie IT i prowadzenia strony). Dane te nie są zamieszczane na stronie internetowej i nie będą widoczne dla osób odwiedzających stronę.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do momentu zaprzestania realizacji wysyłek aktualności przez Związek.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2).
  1. Dobrowolność/wymóg przekazania danych:

Podanie przez państwa danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Bez podania danych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli wysyłać do Państwa aktualności.

Zgoda na przesyłanie maili w formie aktualności PŁ wyrażona jest poprzez podanie swojego maila w formularzu poniżej lub napisaniu maila z treścią „ Wyrażam zgodę na otrzymywanie maili w formie aktualności PŁ. ‘’Informacja o sposobie odwołania zgody: Odwołanie zgody następuje przez napisanie maila na adres: biuro@porozumienielodzkie.pl

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie:

Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Zgoda AKTUALNOŚCI PŁ drogą mailową

Akceptacja

4 + 6 =