Wczoraj w Zielonej Górze zakończyło się spotkanie z okazji 15. lecia powstania „Porozumienia Zielonogórskiego” – organizacji stworzonej w 2003 roku jako ruch społeczny świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, którzy zaprotestowali wówczas przeciw narzuconym przez NFZ warunkom kontraktów poszerzających zakres obowiązków lekarzy rodzinnych bez zmiany stawek wynagrodzenia. W wyniku trwających ponad pół roku negocjacji zakończonych odmową podpisania przez nich, niemożliwych do realizacji kontraktów, co mogło pozbawić opieki lekarskiej ok. 10 milionów pacjentów w całej Polsce, minister zdrowia uwzględnił główne postulaty świadczeniodawców z PZ i zagwarantował utrzymanie warunków dotychczasowych kontraktów.

W marcu 2004 roku liderzy działających w 15 województwach środowisk lekarzy rodzinnych przekształcili swój ruch w Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” z siedzibą w Zielonej Górze. Organizacja ta obecnie skupia 13 tysięcy lekarzy rodzinnych sprawujących opiekę nad 12 milionami pacjentów, których bezpieczeństwa zdrowotnego wielokrotnie bronili przed niekorzystnymi decyzjami kolejnych ekip politycznych.

Według najnowszego badania CBOS większość Polaków pozytywnie ocenia dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich profesjonalizm.

Kończąc rocznicowe spotkanie prezes FPZ Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski podziękował wszystkim Koleżankom i Kolegom pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej za ich dotychczasowe działania w interesie pacjentów oraz wyraził niepokój związany z sygnalizowanymi przez władze resortowe propozycjami warunków leczenia w nadchodzących latach.