Objawy boreliozy

Borelioza (krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme) to wieloukładowa choroba zakaźna, będąca skutkiem zarażenia krętkami Borrelia. Krętki Borrelia przedostają do ludzkiego organizmu przez ślinę lub wymiociny kleszczy. Kleszcze ulegają zakażeniu krętkami żerując na zakażonych kręgowcach. Na boreliozę choruje od 0,5 do 1,5 proc. osób, ukąszonych przez kleszcza. Choroba ta jest coraz bardziej powszechna i może dotyczyć każdego z nas, dlatego warto wiedzieć jakie mogą być objawy boreliozy i już teraz zadbać o odpowiednią profilaktykę chorób odkleszczowych. Rodzaj objawów i ich stopień zaawansowania różnią się w zależności od fazy choroby. Możemy wyszczególnić fazę wczesną, wczesną rozsianą oraz fazę późną. Poniżej przedstawiamy szczegółową charakterystykę objawów.

FAZA WCZESNA – KILKA TYGODNI OD ZAKAŻENIA

Chłoniak limfocytowy skóry — stanowi wczesną odpowiedź na infekcję miejscową Borrelia burgdorferi. Najczęściej ma postać niebolesnego, dobrze odgraniczonego od otoczenia guzka barwy czerwonej lub sinoczerwonej. Na ogół ujawnia się u dzieci, głównie na skórze małżowiny, karku, brodawki sutkowej czy w okolicy moszny.

Do innych częstych objawów należą: gorączka-temperatura powyżej 38 st, osłabienie, bóle mięśniowe oraz bóle głowy. Praktycznie każdy narząd może zostać zajęty. W obrazie klinicznym mogą dominować objawy ze strony serca , mogą pojawić się zmiany w oku , objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy porażenia nerwu twarzowego.

W ciągu kilku tygodni od zakażenia boreliozą może dojść do wczesnego rozsiewu krętków za pośrednictwem krwi i naczyń chłonnych do różnych narządów. Na skórze mogą pojawić się liczne pierścieniowate wtórne rumienie wędrujące, które są zwykle mniejsze od pierwotnego.

Jeśli nie zostaną podane antybiotyki, borelioza może przejść w fazę drugą rozsianą.

FAZA WCZESNA ROZSIANA

Zakażenie rozsiane – do kilku miesięcy po zakażeniu boreliozą.

Praktycznie każdy narząd może zostać zajęty. W obrazie klinicznym mogą dominować objawy ze strony serca – bloki przewodzenia w sercu, zmiany w oku (zapalenie tęczówki lub jagodówki), objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (gorączka, bóle głowy, sztywność karku, dodatnie objawy oponowe i nadwrażliwość na bodźce), porażenia nerwu twarzowego lub innych nerwów czaszkowych, jak też objawy obwodowego zapalenia nerwu.

Niespecyficzne objawy ogólne i zróżnicowany obraz kliniczny oraz problemy diagnostyki laboratoryjnej przysparzają często trudności w rozpoznaniu boreliozy. Do nieswoistych objawów zalicza się: zmęczenie, napadowe bóle karku (tzw. objaw Donty), zaburzenia termoregulacji, nadwrażliwość na alkohol, zaburzenia narządu słuchu, zaburzenia narządu wzroku i zaburzenia poznawcze.

FAZA PÓŹNA

Borelioza późna, najczęściej występuje od kilku miesięcy do kilku lat, od pierwotnego zakażenia. Do najczęstszych objawów późnej boreliozy należą: przewlekłe zapalenie stawów – zwykle przebiegające z zajęciem kolan, czuciowa neuropatia obwodowa oraz podostra encefalopatia, która cechuje się pogorszeniem pamięci, zmianami nastroju i zaburzeniami snu. Choroba z Lyme często nazywana jest „wielką imitatorką”, a to za sprawą sprytnie przybieranych masek klinicznych z różnych narządów i układów imitujących inne choroby. Neurologiczne maski boreliozy stanowią niejednorodną grupę objawów sugerującą uszkodzenie centralnego lub obwodowego układu nerwowego.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wystąpienia ww. objawów, nie można ich bagatelizować, jak również warto odpowiednio wcześnie zadbać o profilaktykę w zakresie chorób odkleszczowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się Państwo jak zapobiec zakażeniu boreliozą i wdrożyć skuteczne działania prewencyjne, zachęcamy do udziału w naszym programie pt.:

 

„Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim”.

objawy boreliozy

Projekt realizujemy wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów. W ramach działań wiosennych, zrealizowany został spot telewizyjny i radiowy. Można go zobaczyć odpowiednio w TVP3 Łódź i TVP3 Warszawa oraz usłyszeć w Radiu Łódź i Radiu RDC. Zachęcamy do zapoznania się ze spotami także na naszej stronie: 

Poniżej prezentujemy także drugi spot telewizyjny:

Więcej informacji na temat programu:
Szczegółowe informacje, aktualności, platformę edukacyjną, materiały do pobrania znajdą Państwo na dedykowanej stronie oraz kanałach Social Media: