Sprawozdanie Porozumienia Łódzkiego za 2023:

 

Obecnie Związek liczy – 144 podmioty

Nowi członkowie – 4

Statystyka:

1.Pisma do NFZ- 2

2.Spotkania w NFZ- 2

3.Stały kontakt z działem POZ w zakresie opieki koordynowanej

4.Podejmowane interwencje w ŁOW NFZ na prośbę członków- 15

5.Podejmowane interwencje w centrali NFZ:

Opieka koordynowana- w zakresie składania wniosków na OK, czasu obowiązywania, procedur, zakresu, trybu rozpatrywania, nie uznawania wytycznych ogólnych, wprowadzania w błąd, Rozliczania świadczeń, Niewłaściwej pracy ŁOW NFZ,

E-skierowania,

Recepty.

6. Zorganizowanie po raz pierwszy od wielu lat balu członków

7.Szkolenia z OK: Wolbórz, Łódź

8.Spotkania on line

9.Zakończyliśmy 3 programy profilaktyczne:

 • Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej – nasi lekarze przebadali 1958 pacjentów na wizycie I i 1784 pacjentów na wizycie II
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim- nasi lekarze przebadali 2000 pacjentów
 • Czerniak bez tajemnic – badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry-nasi lekarze przebadali 300 pacjentów

W ramach realizowanych programów profilaktycznych finansowanych z UE przeprowadziliśmy dwie szeroko zakrojone kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące boreliozy i czerniaka.

Obydwie kampanie prowadzone były na kanałach FB, Youtube i poprzez stronę internetową oraz spoty RTV. Kampanie wypracowały bardzo dobre wyniki, zwłaszcza kampania związana z boreliozą uzyskała rewelacyjne zasięgi, a niektóre nasze pomysły okazały się na tyle innowacyjne, iż wykreowały pewne trendy w prezentacji treści dla pacjenta.

SPRAWY CZŁONKÓW

W okresie 01.06.2022 – 31.09.2023 udzielono łącznie 696 porad w tym:

 • kontrole (NFZ, Sanepid, WCZP i inne) – 18
 • odwołania od kontroli (zastrzeżenia do protokołu i zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego) – 35
 • pisma w imieniu PŁ do różnych instytucji (Sanepid, Szpitale) – 3
 • skargi pacjentów – 41
 • opracowania merytoryczne problemów – 29
 • własne umowy – 3
 • analizy umów i aneksów – 16
 • pisma do różnych instytucji w imieniu podmiotów leczniczych , odpowiedzi w imieniu podmiotów leczniczych do różnych instytucji – 112
 • konsultacje prawne (telefoniczne, osobiste, mailowe) – 438
Spotkania
 • Urząd Marszałkowski- 2 spotkania,
 • Urząd Miasta Łodzi- 1 spotkanie,
 • Inne organizacje- 1 spotkanie,
 • Stała obecność przedstawicieli PŁ na posiedzeniach Zarządu Federacji Zielonogórskiej,
 • Stała obecność i opiniowanie przedstawicieli PŁ w Komitecie Monitorującym Województwa Łódzkiego w zakresie funduszy unijnych,
 • Stała współpraca z przedstawicielami Federacji i bieżąca wymiana informacji.
Czy przy zakażeniu boreliozą zawsze występuje rumień wędrujący

Aktualności

Zapoznaj się z naszymi aktualnościami.

Czy przy zakażeniu boreliozą zawsze występuje rumień wędrujący

Naszym zdaniem

Nasz komentarz do bieżących wydarzeń.

Czy przy zakażeniu boreliozą zawsze występuje rumień wędrujący

Dołącz do nas

Zostań członkiem Porozumienia Łódzkiego.

Czy przy zakażeniu boreliozą zawsze występuje rumień wędrujący

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.