Koleżanki i Koledzy,

Do 28 grudnia przesunięto termin składania list personelu medycznego wyrażającego zgodę na zaszczepienie się przeciwko COVD-19. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego uznaje za niezwykle ważną mobilizację nas wszystkich, zrzeszonych w organizacji, do jak najliczniejszego udziału w tej akcji. Liczymy na Wasze zaangażowanie. Wasze, czyli wszystkich, którzy zarządzają personelem zatrudnianym w naszych placówkach.

Koleżanki i Koledzy,
Nie ma co czekać, spoglądać jak inni postąpią. Teraz jest nasz czas, to my mamy dać przykład. Wszyscy tęsknimy za normalnością, za powrotem do normalnej nie limitowanej pandemicznymi ograniczeniami pracy. To umożliwi nam szczepionka. Staniemy się bezpieczni dla pacjentów ale także dla siebie, naszych rodzin i współpracowników. Postarajmy się przekonać do wzięcia udziału w akcji szczepień jak największą grupę naszych współpracowników.

Koleżanki i Koledzy,
Zdajemy sobie sprawę , jako Zarząd Federacji, z obaw i rozterek personelu naszych placówek spowodowany brakiem wiedzy na temat wprowadzanych produktów i miernym informowaniem o nich społeczeństwo i medyków . Tym większa jest nasza rola – liderów środowiska. To my powinniśmy wskazać właściwą drogę i przekonać wątpiących. Bo jeśli nie my, lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, ci, którzy są najbliżej pacjenta , to kto ma przekonać ludzi wątpiących nie mających z medycyną nic wspólnego. Przy nadmiarze fake news-ów na temat szczepień pojawiających się stale w mediach tradycyjnych i social mediach, kto ma przekonać pacjenta, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności i zdrowego szczęśliwego życia, bez lęku przed zachorowaniem na chorobę o często śmiertelnym przebiegu?

Koleżanki i Koledzy,
Liczymy na Wasz udział w kampanii popierającej szczepienia przeciwko COVID-19. Najlepszym wyrazem wparcia dla tego apelu będzie pełny udział Was i Waszego personelu w tym przedsięwzięciu i osobiste zaszczepienie się.

Zarząd Federacji
Porozumienie Zielonogórskie

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: