Zarząd Porozumienia Łódzkiego zaprasza Członków PŁ na Ogólne Walne zebranie Członków
które odbędzie się w dniu 23.03.2019
o godz. 16.15

Miejsce:  Restauracja „Na  Zdrowie”  ul. Zdrowie 8   94-302 Łódź

http://www.restauracjanazdrowie.pl/

 

PROGRAM:

16:15-17:15  Ogólne Walne Zebranie Członków PŁ

  • Wybór przewodniczącego i protokolanta
  • Sprawozdanie z prac Zarządu za 2018 rok
  • Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 ,udzielenie absolutorium Zarządowi
  • Obecna sytuacja  Związku, plany działań na 2019 r.
  • Sprawy różne

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres:  biuro@porozumienielodzkie.pl

do dnia 28.02.2019r./ Marzena Bielecka 512-314-171

Ilość miejsc ograniczona