Porozumienie Zielonogórskie proponuje zmiany korzystne dla pacjentów

 

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Federacja Porozumienie Zielonogórskie zgłosiła swoje uwagi. W większości dotyczą one doprecyzowania niektórych zapisów w taki sposób, by ułatwić pacjentowi udzielenie szybkiej i właściwej pomocy w przypadku zakażenia koronawirusem.

Porozumienie Zielonogórskie proponuje m.in. stosowanie nazwy usług „na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2” zamiast „na rzecz pacjenta z rozpoznanym COVID-19″.
– Żeby postawić rozpoznanie choroby, najpierw pacjentowi trzeba udzielić porady – wyjaśnia wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. – Zanim dojdzie do porady, ma on tylko wynik testu, a nie rozpoznany COVID-19.

Kolejna uwaga dotyczy nazewnictwa, ale wbrew pozorom to także kwestia ważna dla pacjenta. Porozumienie Zielonogórskie zauważa, że określenie „lekarz podstawowej opieki zdrowotnej” (w odniesieniu do udzielania porad) zawęża krąg lekarzy, którzy będą mogli udzielić porady tylko do tych, którzy spełniają definicję ustawową lekarza POZ. Zdaniem Federacji podobnie ograniczenie, że dotyczy to porady lekarza, do którego złożył pacjent deklarację, może utrudniać postępowanie. Np. wtedy, gdy pacjent będzie potrzebował pomocy w okresie, kiedy jego wybrany lekarz nie jest dostępny. Federacja proponuje zmienić zapis na poradę lekarza, który udziela świadczeń u świadczeniodawcy POZ dla pacjenta zadeklarowanego w danym podmiocie. W ten sposób pacjent będzie mógł uzyskać pomoc również od lekarza zastępującego jego lekarza rodzinnego.

Porozumienie Zielonogórskie proponuje też usunąć z projektu zapis o tym, że porada nie może być podstawą do skierowania do szpitala.
– Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, to lekarz musi mieć prawo skierować go do szpitala – przekonuje Tomasz Zieliński. – W stanach nagłych nie jest możliwe, aby postępowanie było przewlekane, a pacjent był odsyłany w celu uzyskania innej porady. Dodatkowo uważamy, że w rozporządzeniu należy precyzyjnie zapisać, że porada może być udzielona na każdym etapie opieki nad pacjentem z dodatnim testem w kierunku SARSCoV-2: od oceny wyniku testu, przez monitorowanie jego stanu, przedłużanie izolacji w warunkach domowych, po decyzję o jej nieprzedłużaniu. Nie powinno być tak, jak zapisano w projekcie, że jedynie decyzją o przedłużeniu izolacji lub decyzją o zakończeniu izolacji (izolacja wygasa wszak na skutek braku decyzji o przedłużeniu).

Porozumienie Zielonogórskie proponuje ponadto rozszerzyć zakres usług „covidowych” o podmioty nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, aby można było zachować ciągłość świadczeń dla pacjentów poza godzinami pracy POZ, szczególnie w dniach wolnych od pracy. Zdaniem Federacji zmianie powinna też ulec wycena wizyty domowej u pacjenta chorego na Covid-19 – propozycja NFZ jest zbyt niska, nieproporcjonalna do czasu niezbędnego na tą wizytę, kosztów dojazdu i zużytych środków ochrony indywidualnej.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: