Opieka koordynowana w POZ to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Przychodnie POZ realizujące opiekę koordynowaną w woj. łódzkim

Wiele przychodni należących do ŁZPOZ Porozumienie Łódzkie realizuje opiekę koordynowaną. Jakie to placówki? Zobacz dokładną listę 👇

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: