Izolacja już bez zwolnienia lekarskiego – propozycja Porozumienia Zielonogórskiego weszła w życie

ZUS sam będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych, niepotrzebne będą ani decyzja sanepidu (w przypadku kwarantanny), ani zwolnienie lekarskie (w odniesieniu do izolacji). To rozwiązanie, zaproponowane przez Porozumienie Zielonogórskie kilka tygodni temu, zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października br. „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Porozumienie Zielonogórskie wnioskowało do ministra zdrowia, by jak najbardziej uprościć procedury związane m.in. z uzyskaniem zasiłku chorobowego przez pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. Skoro informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji znajdują się w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP), wystarczy zapewnić dostęp do tych danych także takiej instytucji, jak ZUS.

– W sytuacji lawinowego wzrostu liczby zakażonych, ważne jest sprawne działanie wszelkich procedur, ograniczenie formalności, a także nie obarczanie obciążonych już i tak dostatecznie lekarzy POZ niepotrzebnymi obowiązkami – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
– Tak też się stało – pacjent skierowany na izolację domową nie musi zgłaszać się do lekarza, by otrzymać zasiłek chorobowy. Osoby przebywające w kwarantannie także nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy.

Według komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej, a następnie udostępniał je płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.