Specjaliści medycyny rodzinnej zyskują szerszy zakres uprawnień. 1 listopada 2023 r. został poszerzony katalog dostępnych badań diagnostycznych.

Wprowadzono także nowy zakres opieki koordynowanej w dziedzinach nefrologii, diabetologii oraz endokrynologii. Zyskają na tym zarówno pacjenci, którzy otrzymają lepszą opiekę, jak i lekarze, którzy będą mogli lepiej wykorzystać swoje kompetencje.

specjaliści medycyny rodzinnej

Zmiany są wynikiem rozporządzenia ministra zdrowia z 9 października 2023 r. dotyczącego świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Lekarze POZ będą mogli wystawiać skierowania na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych, takich jak pyłki drzew, kurz, a także pokarmowych, takich jak mleko, orzechy czy pszenica. To pozwoli na szybszą i skuteczniejszą diagnostykę alergii oraz skuteczniejsze leczenie. Lekarz z poziomu POZ będzie w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie lub szukać innych przyczyn dolegliwości. Dzięki tym zmianom chorzy nie będą już musieli tracić czasu na oczekiwanie w kolejce do alergologa.

Od 1 listopada także lekarz POZ, jeśli podejrzewa chorobę niedokrwienną serca, może wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.

Kolejna istotna zmiana dotyczy opieki koordynowanej dla nowych grup pacjentów. Teraz objęci nimi zostają pacjenci ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym, co wcześniej nie było możliwe. Co więcej, pacjenci z nadczynnością tarczycy również mogą skorzystać z opieki koordynowanej, podczas gdy wcześniej była ona dostępna tylko dla pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Poza tym, lekarze POZ mogą teraz skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, mając do dyspozycji zarówno wczesną diagnostykę, jak i terapię. Możliwe są konsultacje specjalistyczne oraz edukacja.

Tym samym przychodnie POZ, które przystąpiły do tego programu, mogą teraz realizować opiekę koordynowaną w pięciu grupach schorzeń: chorób płuc, schorzeń kardiologicznych, chorób nerek, chorób tarczycy (zarówno niedoczynności, jak i nadczynności) oraz cukrzycy (zarówno zaawansowanej, jak i stanów przedcukrzycowych).

W ramach opieki koordynowanej w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej istnieje również możliwość konsultacji specjalistycznych dla dzieci do 18. roku życia w dziedzinie diabetologii, kardiologii dziecięcej, chorób płuc, nefrologii i endokrynologii.

– Bardzo nas cieszą nowe możliwości diagnostyczne, mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Teraz będziemy mogli szybciej i dokładniej diagnozować oraz zapewnić skuteczniejsze leczenie. To dobry krok w poprawie opieki nad naszymi pacjentami. Czekamy jeszcze na zarządzenia NFZ, które pozwolą nam wdrożyć nowe zakresy opieki.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI: