Rodzaje nowotworów skóry

Nowotwory złośliwe skóry, według ekspertów, obejmują dwie główne podgrupy: czerniaka oraz niebarwnikowe rodzaje nowotworów skóry (należą do nich rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy oraz rak skóry z komórek Merkla).
Najczęściej występujący nowotwór skóry to rak podstawnokomórkowy, który stanowi najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Znacznie rzadziej występuje rak kolczystokomórkowy, który przy wczesnym usunięciu jest całkowicie wyleczalny.
Najrzadszym, a jednocześnie najbardziej niebezpiecznym nowotworem z tej grupy jest czerniak. Warto podkreślić, że jest on nowotworem złośliwym, ale nie jest rakiem, gdyż jego pochodzenie jest nienabłonkowe.

Od kilku miesięcy wraz z SPZOZ Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi – Centralnym Szpitalem Weteranów, realizujemy projekt pn. „Czerniak bez tajemnic – badaj znamiona. Program profilaktyki nowotworów skóry”. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych w tym zakresie wśród mieszkańców woj. łódzkiego w latach 2020-2023. Program profilaktyczny ma służyć ograniczeniu problemu zdrowotnego zachorowań na choroby nowotworowe, a konkretnie nowotwory skóry, w szczególności na czerniaka złośliwego – na którego zachorowalność rośnie najszybciej.

Nowotwory złośliwe skóry – rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak

Zachęcamy do obejrzenia cyklu materiałów filmowych zrealizowanych w ramach naszego programu profilaktycznego. Nasz ekspert, prof. dr n.med. Agnieszka Żebrowska, specjalista dermatolog, szczegółowo przybliży Państwu specyfikę nowotworów złośliwych skóry. Poznacie charakterystykę, czynniki ryzyka, objawy i typy leczenia raka podstawkomórkowego i raka kolczystokomórkowego oraz czynniki ryzyka najgroźniejszego nowotworu złośliwego skóry – czerniaka i metodę samobadania skóry.

Więcej informacji o czerniaku, przyczynach jego powstawania, objawach i powodach do niepokoju, znajdziecie tutaj

Zachęcamy do śledzenia i obserwowania kanałów naszej kampanii pt. „Czerniak – Twoja Skóra, Twoje Życie”. Na stronie internetowej programu oraz mediach społecznościowych, tj. Youtube i Facebook, znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii i wiele porad dotyczących ochrony skóry oraz profilaktyki chorób skórnych.