ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/R/2019 na wyłonienie Edukatorów

 

Na Wyłonienie Edukatorów wykonujących usługi w zakresie edukacji zdrowotnej w POZ w projekcie: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi nr RPLD.10.03.03.-10-0004-/18-00” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie Łódzkie zaprasza do składania ofert na realizację usługi zdrowotnej w POZ na terenie w woj. łódzkiego w następujących powiatach: bełchatowski,  łęczycki, łowicki, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieruszowski, wieluński, brzeziński, łódzki wschodni, łódź, tomaszowski.
Warunki udziału w załącznikach.

Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/R/2019 – Wyłonienie Edukatorów

 

Pobierz Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Edukator

 

Pobierz Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków-CZĘŚĆ A

 

Pobierz Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków-CZĘŚĆ B

 

Pobierz Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/R/2019

 

Na wyłonienie osoby weryfikującej pod kątem merytorycznym kwalifikowalność Uczestników projektu na badania kolonoskopowe zwanej „Mentorem” w projekcie: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi nr RPLD.10.03.03.-10-0004-/18-00” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/R/2019 – mentor merytoryczny

 

Pobierz załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Pobierz załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Pobierz załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

 

Pobierz załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z umową + wzór umowy

Rozpoznanie cenowe nr 1/R/2019

 

ROZEZNANIE RYNKU
w ramach projektu:

pt.: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” o nr RPLD.10.03.03-10-0004/18-00
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
Na realizację usługi wykonywanej przez osobę weryfikującą pod kątem merytorycznym kwalifikowalność Uczestników projektu na badania kolonoskopowe zwanej „Mentorem”.

 

Pobierz załącznik – Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe na Edukatora

 

ROZEZNANIE CENOWE
w ramach projektu:

W związku z realizacją przez Zamawiającego w partnerstwie z WWWCOiT im Kopernika w Łodzi projektu pt.: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” o nr RPLD.10.03.03-10-0004/18-00
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przez Edukatora działań edukacyjnych dla 1 Uczestnika projektu.

 

 

Pobierz załącznik – Rozeznanie cenowe Edukator

Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie warsztatów

 

ROZEZNANIE CENOWE
w ramach projektu:

W związku z realizacją przez Zamawiającego w partnerstwie z WWWCOiT im Kopernika w Łodzi projektu pt.: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” o nr RPLD.10.03.03-10-0004/18-00
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dwóch warsztatów edukacyjnych dla personelu medycznego z placówek POZ

 

 

Pobierz załącznik – Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie warsztatów